Besparing

Direct besparen zonder investering

Budgetneutraal

Direct besparen zonder investering

Vind u de W3Green methodiek om geld te besparen en energie en CO2 te reduceren interessant, maar heeft u geen budget om deze maatregel direct uit te voeren?
W3Green levert u, in samenwerking met de Lage Landen de mogelijkheid de gewenste besparing toch direct te realiseren door de investering voor u te doen. Met het bedrag dat u aan energie bespaart kunt u  een deel gebruiken voor  het terugbetalen. Elke maand zal een gedeelte van de gerealiseerde energiebesparing worden gebruikt als aflossing. Per saldo bespaart u dus direct én is de investering betaald uit de gerealiseerde energiebesparing.

De praktijk

W3Green zal (kosteloos) een inventarisatie doen van uw huidige verlichting. Op basis daarvan zal er een budgetneutraal voorstel worden gedaan. In ons voorstel zijn uw huidige verbruik, CO2 uitstoot en kosten opgenomen en afgezet tegen uw toekomstige verbruik, CO2 uitstoot en kosten. Afhankelijk van de looptijd, tussen de 2 en 4 jaar, realiseert u een netto besparing die direct elke maand aan u ten goede komt.

Resultaat (voorbeeld)

U vind hier een voorbeeldberekening van een locatie met 500 gloeilamp-kaarsen. Gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Bestaande gloeilampen – 25 watt
• Branduren per week 40
• KwH prijs € 0,22
• Vervanging door Led E-candle (1 watt – 90 lumen)

Dit levert een jaarlijkse besparing direct vanaf oplevering van ca. € 10.344,- zonder investering, dus geen liquiditeitsverlies.

Kosten in de oude situatie

Vervangingskosten lamp € 1.820
Arbeidsloon € 3.033,-
Energiekosten € 5.720,-
Totaal aan kosten  € 10.573,-
Energiekosten E-candle € 229,-
Jaarlijkse besparing € 10.344,-

Verwacht resultaat over 4 jaar:  Een besparing van € 41.376,-

W3Product is partner van de lage landen.

Logo Lage Landen 1

Door onze samenwerking met de lage landen bespaart u direct en wordt uw liquiditeit niet aangetast.

Vorig jaar heb ik voor mijn landhuis 12 kroonluchters laten restaureren. W3Product heeft me goed geholpen met de financiering en ik heb mijn investering nú al terugverdiend!