Hamtoren Vleuten

Project : Hamtoren Vleuten

Bas Kennis, gitarist en toetsenman van de Zeeuwse popgroep Bløf, is de nieuwe bewoner van de Hamtoren in Vleuten en W3Product heeft opdracht gekregen om een historische tabernakelkroonluchter voor de Hamtoren te restaureren.

Hamtoren in Vleuten

De restauratie omvatte het schoonmaken, herstellen van een aantal armen en het fabriceren van ontbrekende onderdelen. Aansluitend werd de tabernakelkroon geëlektrificeerd en voorzien van onze ledkaarsen de E-Candle Royal.

Voorafgaand aan de restauratie van deze tabernakel kaarsenkroon hebben wij onderzoek gedaan naar de oorsprong van de tabernakelkroon.

De kaarsenkroon vertoont overeenkomsten met de zeldzame tabernakelkronen uit van eind vijftiende en vroege zestiende eeuw. Dergelijke objecten werden op meerdere locaties vervaardigd, zoals in de Zuidelijke Nederlanden of in Neurenberg, waarbij een figuur is geplaatst tussen enkele opstaande pilaren en onder een afdak, het zogenoemde tabernakel. Omdat het signeren van kunstwerken in die tijd nog nauwelijks gebeurde en omdat geelgieters (vervaardigers in messing) nauwelijks een huismerk of meesterteken aanbrachten op dergelijke objecten valt niet te achterhalen door wie de objecten vervaardigd zijn.
In de negentiende en vroege twintigste eeuw waren de kaarsenkronen geliefde objecten om te verzamelen en werden ze ook veel gekopieerd of in dezelfde stijl gemaakt.
De vetvangers en de kaarsenhouders zijn nl. in een neo-stijl uit de late negentiende of vroege twintigste eeuw.

RESTAURATIE
Voor de restauratie is de complete tabernakelkroon met de grootste zorgvuldigheid gedemonteerd en werden er ontbrekende onderdelen bijgemaakt. Voor de elektrificering werd praktisch onzichtbare/dunne bedrading aangebracht.
Met het plaatsen van de E-Candle Royal kreeg deze tabernakelkroon haar historische uitstraling terug.

  • Detailfoto tabernakelkroon
  • Madonna tussen de pilaren en onder een afdak
  • detailfoto van een blad
  • de Madonna met kind
  • kroon gedemonteerd
  • restauratie pilaren
  • basis van de kroon
  • na restauratie met E-Candle
  • detail e-Candle
  • Madonna in kaarslicht