Oude Kerk Amsterdam

Project : Oude Kerk Amsterdam

Kroonluchter oude stadhuis Edam

Oude kerk Amsterdam restaureerde ook haar kroonluchters

De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam, in 1306 gewijd als Rooms Katholieke Sint-Nicolaaskerk. In 1566 woedde hier de beeldenstorm. In de jaren erna kreeg zij langzamerhand een sereen, sober uiterlijk als gevolg van nieuwe religieuze denkbeelden. De Oude Kerk is in de talrijke eeuwen gebouwd, aangebouwd en gerenoveerd totdat ze de gestolde vorm kreeg die haar anno 2017 kenmerkt.

Het kerkbestuur besloot in het kader van duurzaamheid en uitstraling de kroonluchters in de kerk aan te passen.
De bestaande kroonluchterverlichting voldeed niet meer qua lichtopbrengst en werd in overleg met W3Product- E-Candle verwijderd en opnieuw voorzien van de Led E-Candle de luxe, met een zeer warme kleur.
De Oude Kerk legt hiermee in haar programma’s verbindingen tussen erfgoed en kunst, verleden en heden; en zij biedt zo gelegenheid tot contemplatie en verwondering. Met de restauratie van de historische kroonluchters in de kerk legt zij tevens de verbinding naar de hedendaagse kunst die een relatie aangaat met de cultuurhistorische waarde van de Oude Kerk.