Poptaslot Marssum

Project : Poptaslot Marssum

Een bijzondere state in Friesland

Het Poptaslot of eigenlijk Heringastate is een uniek landgoed dat omstreeks het jaar 1500 werd gesticht door de adelijke familie Van Heringa en werd in het jaar 1687 gekocht door advocaat Dr. Henricus Popta uit Leeuwarden.
Sinds zijn overlijden dragen steeds vier voogden zorg voor zijn nalatenschap, al meer dan 300 jaar.
Het Poptaslot is inmiddels ondergebracht in een stichting.

Het Popta Slot heeft een aantal historische kroonluchters en wandkandelaars en op verzoek van de Slotbewaarder de heer A.W. Prins
hebben wij een aantal wandkandelaars en lantaarn in de gangen voorzien van de E-Candle Battery.

  • Wandkandelaars met E-Candle Battery
  • Restauratie lantaarn in gang
  • Lantaarn in de gang